Fritidsgården Höstlovet!

Måndag 29/10 kl. 15-18

Vi lagar taco tillsammans på fritidsgården!

Du måste anmäla dig innan,

GRATIS!

Tisdag 30/10 kl. 12.00

Laserdome, vid Odenplan.

Samling på fritidsgården kl 12.00

Hemma igen ca 16.00

Tips:

  • Ät lunch innan
  • Ta på dig mjuka mörka kläder
  • Du måste anmäla dig innan. Målsman ska skriva på ett papper du får flöja med.

GRATIS! Vi betalar även SL biljetten.

Onsdag-fredag:

Stängt

Frågor?

PRAO – alla har en plats?

Som tidigare meddelats både här och muntligt i undervisning behöver varje elev lämna in blankett för Prao senast onsdag 17/10.

Informationsbroschyr prao Glömstaskolan ht 2018

Socialpedagog Henning har delat ut och samlar nu in:

Praoavtalet ska vara inne hos Henning senast 17/10. Om du kör fast eller behöver stöd i någon form – tala med socialpedagog Henning, kurator Annika, någon lärare, elevhälsochef Alexandra eller rektor Magnus!

Det blir bra och lärorikt det här!

Jobba-klart-eftermiddag 24/10

På onsdagen den 24/10  har vi en ”jobba-klart-eftermiddag” där eleverna får tid att färdigställa sina arbeten och uppgifter inför lovet. Innan lunch är det lektioner som vanligt. Från klockan 13.oo finns alla lärare tillgängliga på hemvisten för att hjälpa de som har uppgifter som behöver blir klara. Fritidsgården öppnar kl 1300 och finns för de som är färdiga med det som ska hinnas innan ledigheten.

Snart dags för vaccination

I åk 8 erbjuds en vaccination mot stelkramp, kikhosta och difteri, en påfyllning utav de vaccinationer som gavs under småbarnsåren. För er som även har äldre barn så är det den vaccinationen som förut gavs i årskurs fyra.

Vaccinationen kommer att delas upp på två olika dagar, med halva klassen 14/11 och andra halvan 12/12. Jag återkommer angående vem som vaccineras vilken dag. Det kommer att vara under morgonen/förmiddagen.

Om ni vet om att er tonåring är mycket rädd för sprutor och stick, kontakta mig i god tid innan och följ gärna med som stöd.

Jag skickar denna vecka hem information om vaccinationen och sjukdomarna samt en medgivandeblankett som är viktig att ni fyller i och lämnar åter snarast. Detta för att jag ska kunna beställa hem rätt mängd vaccin samt förbereda vaccinationen på ett bra och säkert sätt. Ni kan lämna via ansvarig lärare som vidarebefordrar till mig, precis som med hälsoblanketterna. Vid två vårdnadshavare ska båda skriva på.

Om ni har några frågor, hör gärna av er! Ni når mig lättast via mail eller sms så kan jag ringa upp om ni önskar det.

Med vänlig hälsning/ Sophie Hagman, Skolsköterska

sophie.hagman@huddinge.se,  070-198 26 74

 

 

Här kommer lite ämnes info under terminen.

Hej,

Här kommer lite information om vad som kommer att hända i de olika ämnerna under terminens gång.

I samhällskunskapen kommer vi fram till höstlovet att arbeta med Demokrati och hur den påverkar oss i vardagen. Arbetet kommer att avslutas med att alla skriver en argumenterande text i samarbete med svenskan samt att vi kommer att titta på och öva på de nationella prov som sedan eventuellt kommer att komma i samhällskunskap i årskurs 9. 

Efter höstlovet kommer vi att arbeta med historia och en epok vi väljer att kalla Världskrigens tid. Tidigare under terminen  kommer vi även få besök av EXPO som kommer att föreläsa om främlingsfientlighet och rasism samt Livia Fränkel som berättar sin historia från det andra världskriget. Läs och lyssna själv på Livia på https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-overlevande-fran-forintelsen/livia-frankel.

I Matten för denna termin kommer vi avsluta  kapitlet Samband denna vecka och fortsätter därefter med kapitlet Geometri för att sedan påbörja Algebra. 

I No avslutar vi med att Granska information parallellt arbetar vi med Sex och samlevnad och fortsätter hösten med Fysik: El-lära.

I engelska kommer eleverna att jobba med grammatik samt engelska talande länder.

PRAO!

Nu är det dags ordna prao-plats! Nyttja gärna tiden till att undersöka något nytt område, du som kan ta emot någon annan från gruppen får gärna anmäla intresse för det här. 

Informationsbroschyr prao Glömstaskolan ht 2018

Socialpedagog Henning kommer även dela ut och samla in:

Praoavtalet ska vara inne hos Henning senast 17/10. Om du kör fast eller behöver stöd i någon form – tala med socialpedagog Henning, kurator Annika, någon lärare, elevhälsochef Alexandra eller rektor Magnus!

Det blir bra och lärorikt det här!